Etický kódex Penty v podaní A. Lučaiovej a Plus 7 dní

 

Dodržiavanie zásad novinárskej etiky si po kúpe finančnou skupinou Penta vysvetľuje Plus 7 dní po svojom. Ukážkovým príkladom je článok v najnovšom čísle týždenníka o novom odpočúvacom systéme s názvom “Prikúpili” . Autorka A. Lučaiová v ňom obviňuje bývalých predstaviteľov ministerstva vnútra z netransparentného konania bez toho, aby im dala priestor na vyjadrenie. V rozpore so základnými zásadami novinárskej etiky vo svojom článku vydáva nepravdivé informácie za fakty, ktorých pôvod nijako nezdrojuje.

Príkladom je opakované konštatovanie, že zariadenie je predražené a nefunkčné. Pravdou pritom je, že dodávateľ bol vybratý na základe súťaže viacerých renomovaných výrobcov, z ktorých víťaz ponúkol najnižšiu cenu a zároveň najvyššiu funkcionalitu – čo A. Lučaiová vo svojom článku, rovnako ako vo svojich predchádzajúcich článkoch na túto tému, nikde neuvádza. Čitatelia sa nikde nedozvedia ani to, že za najmodernejšie, čo na trhu existuje, označilo tento systém aj súčasné vedenie MV SR. Nezverejnená zostala aj informácia, že ponuky uchádzačov vyhodnocovala komisia zložená zo zamestnancov MV SR a zo zástupcov vtedajších koaličných a opozičných strán, hoci podľa zákona mohol rezort zakúpiť systém, na ktorý sa vzťahuje utajovaný režim, priamym zadaním bez akejkoľvek súťaže. Tvrdenie A. Lučaiovej o nefunkčnosti systému sa nezakladá na pravde. Jeho časť bola uvedená do prevádzky ešte za vlády I. Radičovej a nebyť jej predčasného pádu by už dávno bol spustený do plnej prevádzky. To, že sa tak nestalo, súvisí so zmenou architektúry systému. Kým predchádzajúca vláda bola rozhodnutá oddeliť zariadenia MV SR a Slovenskej informačnej služby, súčasná garnitúra sa rozhodla pre spojenie oboch systémov, čo si vyžiadalo dodatočné investície.

Tieto informácie nie sú nové, v minulosti boli opakovane medializované a mohli by sa dostať aj k čitateľom Plus 7 dní, keby autorka článku A. Lučaiová ponúkla priestor aj dotknutým stranám v zmysle základných pravidiel novinárskej etiky. V čase vstupu do viacerých vydavateľstiev dala finančná skupina Penta verejný prísľub, že bude dbať na dodržiavanie objektívnosti a nestrannosti svojich médií. Článok A. Lučaiovej svedčí o presnom opaku.