Vyhlásenie hnutia NOVA k výrokom R. Fica

Predseda vlády SR Robert Fico prirovnal možnosť pôsobenia vojsk NATO na území Slovenska k okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968. Z tohto nešťastného výroku, ktorý bol navyše vyrieknutý v najhoršej možnej dobe, možno dedukovať na úplný hodnotový zmätok v premiérovej hlave. Jednak nedokáže rozlíšiť tak diametrálne odlišné vojenské aliancie ako bola Varšavská zmluva a NATO. Súčasne nevidí rozdiel medzi okupáciou štátu bez vedomia a súhlasu jeho predstaviteľov a snahou zabezpečiť bezpečnosť štátu s pomocou spojencov, na základe rozhodnutia žiadosti predstaviteľov štátu. To je smutná vizitka predsedu vlády, ktorá však znižuje dôveryhodnosť Slovenska v očiach jeho spojencov.

Bezpečnostná situácia v Európe sa radikálne zmenila a Slovensko musí prijať nevyhnutné kroky, aby sa nestalo súčasťou oblasti nestability. Predseda vlády však odmieta základňu NATO i zvyšovanie výdavkov na obranu a súčasne svojimi neuváženými výrokmi znižuje dôveryhodnosť štátu. Odmietame takéto hazardovanie s národno-štátnymi záujmami Slovenskej republiky.