Nesociálna novela o sociálnych službách

V najbližších dňoch bude Národná rada SR prerokovávať v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Hnutie NOVA považuje túto novelu za nesociálny nepodarok. Nerieši kľúčové problémy sociálnych služieb, najmä nedostatočné financovanie a diskrimináciu neštátnych poskytovateľov, a ohrozuje existenciu mnohých poskytovateľov čoraz potrebnejších sociálnych služieb.

Ide o veľkú a dlho plánovanú novelu, ktorá prišla do parlamentu na poslednú chvíľu, z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Návrh prináša 214 novelizačných bodov, ktoré by po novembrovom schválení v parlamente mali platiť už o necelé dva mesiace.

Novela síce pokrokovo zavádza nové sociálne služby, spolufinancovanie ošetrovateľských výkonov z rozpočtu zdravotníctva či definuje služby krízovej intervencie, nijako však nerieši kľúčový problém, ktorý trvá od začiatku existencie tohto zákona, a to financovanie.

Podľa Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR „systém poskytovania sociálnych služieb je trvalo nedofinancovaný. Platný zákon 448/2008 spôsobuje diskrimináciu klientov a poskytovateľov sociálnych služieb, vytvára nerovnaké podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike. Predkladaná novela nerieši tieto zásadné problémy.“

Novela účelovo znižuje kapacitu zariadení pri poskytovaní služieb pobytovou formou a vymedzuje vekovú hranicu umiestnených klientov do domovov sociálnych služieb. Zámer sa realizuje s cieľom transformovať sociálne služby z veľkokapacitných na nízkokapacitné zariadenia. „Zámer hodný pochvaly, spôsob hodný zatratenia,“ hovorí Anna Šmehilová, expertka NOVA pre sociálne veci. Poskytovatelia však poukazujú na ohrozenú ekonomickú udržateľnosť zariadení, keďže ministerstvu ide o zníženie kapacity pobytových služieb akútne už od januára 2014 bez navýšenia financií. Keďže novelu poslanci zrejme schvália tento týždeň, poskytovatelia majú už len mesiac na prípadnú preregistráciu sociálnych služieb pre novoprijatých klientov po novom roku. „Pri súčasnom fungovaní úradov štátnej správy, ktorých potvrdenia k preregistrácii sú potrebné, hrozí zariadeniam ohrozenie existencie a mnohým aj reálny zánik“, tvrdí Jana Žitňanská, podpredsedníčka hnutia NOVA.

Preto Hnutie Nová väčšina – Dohoda považuje za neprijateľné schváliť zásadné zmeny, súvisiace so zmenou kapacity a vekovou hranicou klientov, s platnosťou od januára budúceho roka. Vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby vybrané opatrenia prijali s posunutou účinnosťou od 1. januára 2015. Štát svojim nezodpovedným konaním nesmie ohrozovať garanciu sociálnych práv odkázaným občanom a nemôže ohrozovať existenciu fungujúcich poskytovateľov sociálnych služieb.

Hnutie NOVA tiež vyjadruje podporu protestnému občianskemu zhromaždeniu, ktorého cieľom je vyjadrenie nespokojnosti s navrhovanou novelou a podporuje žiadosť smerovanú na vládu SR, aby vypracovala a predložila Strednodobú stratégiu financovania sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej intervencie a prevencie v termíne 3 mesiace pred predložením plánovanej novely zákona v roku 2014, zameranej na financovanie sociálnych služieb.