Podozrivý postup štátu pri predaji 49% akcií Stredoslovenskej energetiky a.s.

Premiér Fico garantuje občanom cez SPP najdrahší plyn. V posledných týždňoch mal jedinečnú šancu, aby pre SPP zabezpečil 60 miliónov EUR ročne a pre 1 300 000 klientov SPP v budúcnosti nižšie ceny plynu o 46 EUR. Ale Ficova vláda túto šancu nevyužila. Premiér, ako poslušný lokaj, prihral týchto 60 miliónov ročne svojim pánom.

 

V Akcionárskej zmluve k SPP medzi štátom a EPH sa v článku  4.2. Slovenská republika zaviazala, že SPP kúpi všetky spoločnosti obchodujúce s plynom na Slovensku, alebo aspoň časť ich akcií, ak budú na predaj. Jedinou podmienkou je, aby hrubý prevádzkový zisk takejto spoločnosti bol najmenej 15-miliónov EUR ročne.

 

Jedna taká spoločnosť bola tento rok na predaj a dnes už má nového majiteľa. Ide o spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s., ktorej 51% akcií vlastní štát a 49% súkromný investor. Donedávna tým investorom bol Electricité de France, ktoré sa v tomto roku definitívne rozhodlo svoj  podiel predať. Cenu stanovil na 400-miliónov EUR.

 

Ročný zisk spoločnosti SSE sa pohybuje na úrovni vyše 120 miliónov EUR. Menšinovému akcionárovi teda za 49%-ný balík akcií patrí cca 60 miliónov ročne. Ak by štát postupoval v zmysle Akcionárskej zmluvy k SPP, zo svojho podielu v SSE mohol za 3-4 roky splatiť kúpnu cenu menšinového balíka. Potom by to už iba zarábalo pre SPP, ktorý mohol vďaka 60 miliónovému ročnému zisku znížiť ceny plynu.

 

 

Vláda však vedome obišla Akcionársku zmluvu k SPP a 60-miliónový ročný zisk ponechala spoločnosti známej z kauzy SPP: EPH. Samozrejme, že to nešlo len tak. Vedomé obchádzanie Akcionárskej zmluvy k SPP by mohol byť vážny právny problém, napríklad po nástupe novej garnitúry. Vláda Roberta Fica sa preto poistila.

 

Posledný septembrový deň podpísal minister hospodárstva Malatinský Akcionársku zmluvu k SSE medzi štátom a EPH a v nej hanebne prehlasuje:

 

“FNM a Ministerstvo sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne vzdávajú všetkých svojich práv vyplývajúcich z Akcionárskej zmluvy SPP, ktoré by zabránili EPH nadobudnúť akcie spoločnosti.

 

V koho záujme je takýto postup? V záujme občanov? Nie. Občania tým nič nezískali. Na tomto biznise opäť raz získali finančné skupiny na úkor občanov.