Nová pravica sa spája

Prvý krok k spájaniu stredopravých síl dnes ohlásili Nová väčšina a Liberálna dohoda. Ich predstavitelia sa dohodli na spojení týchto dvoch subjektov pod názvom Nová väčšina – Dohoda. V hnutí NOVA tak popri konzervatívnej a občiansko-demokratickej frakcii vznikne ďalšia, liberálna, ktorú vytvoria členovia občianskeho združenia Liberálna dohoda.

Spojenie Novej väčšiny a Liberálnej dohody považujeme za prvý krok v spájaní stredopravých síl. Sme otvorení každému, kto zdieľa naše hodnoty a má čistý štít, lebo v spájaní je sila” – povedal predseda hnutia Daniel Lipšic.
Nová väčšina – Dohoda chce otvoriť priestor pre všetky tri názorové prúdy napravo od stredu. Strana bude presadzovať program pre obnovenie spravodlivosti a ekonomické oživenie Slovenska. Medzi programové priority patria najmä zmena politického systému, ktorá zabezpečí, že občania budú mať v rukách viac moci, ekonomické oživenie, viac práce a vyššie platy a zásadné odbúranie byrokracie a štátneho šikanovania.
Dane a odvody nie sú ani liberálne, ani konzervatívne. Sú buď vysoké, alebo nízke. Buď podporujú slobodný život jednotlivca a konkurencieschopnosť ekonomiky, alebo ich ničia” – doplnil Jozef Kollár z Liberálnej dohody.
Vytvorenie spoločného subjektu definitívne schváli Republiková rada Novej väčšiny 15. júna v Košiciach. Po zmene stanov bude vo vedení hnutia NOVA rovnocenne zastúpená každá názorová platforma.
Kým stará pravica sa háda, nová pravica sa spája” – uzavrel Daniel Lipšic.