Návrat spravodlivosti a slušná budúcnosť pre nás a naše deti

„Slušných ľudí je väčšina. Ak si budú navzájom pomáhať, budú mať konečne navrch nad rôznymi podvodníkmi, špekulantmi, skorupmovanými politikmi a mafiánmi.“

Veľmi často cestujem po Slovensku a veľa sa rozprávam s ľuďmi. Počúvam ich príbehy, sťažnosti, otázky aj želania. Ak by som však mal nájsť niečo, čo sa v týchto debatách stále opakuje a objaví sa v takmer každej, je to toto: Ľudia majú pocit, že na Slovensku je málo spravodlivosti.

Vidia, že úspešní dnes až príliš často nie sú tí, ktorí tvrdo pracujú, dodržiavajú pravidlá a správajú sa slušne, ale práve naopak – úspechy žnú podvodníci a klamári, konajúci bez pravidiel a zábran. Je to frustrujúci pocit, ktorý je navyše veľmi nebezpečný v tom, že ak sa z nedodržiavania pravidiel a neslušnosti stane norma či dokonca podmienka úspechu, ľudia sa tomu budú prispôsobovať. Náš život sa potom zmení na boj, v ktorom budú mať vždy navrch tí bezohľadnejší.

Slovensko potrebuje zmenu. Urobím všetko pre návrat spravodlivosti. Aby sa oplatilo žiť poctivo a dodržiavať pravidlá. Aby sme mali slušnú budúcnosť a aby ju mali aj naše deti.